Sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yapılanmasının ayrılmaz bir ögesi kabul eden Anadolu Isuzu ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Global Reporting Initiative (GRI) raporlama standardında hazırlanan raporda, 2018 yılında Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirlik yolculuğu kapsamında kaydettiği çevresel, sosyal ve yönetsel performansa ayrıntılı olarak yer verildi. 
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Anadolu Isuzu olarak ana hedefimiz; yeni coğrafyalar ve yeni segmentlerde atılımlar yaparken, geleneksel olarak güçlü olduğumuz iç piyasadaki varlığımızı pekiştirmek, şirketimizi sağlıklı bir finansal yapı ile geleceğe taşımaktır. Bu süreçte sürdürülebilirliği önemli bir değer ve kaldıraç olarak görüyor ve tüm iş süreçlerimize entegre etme çalışmalarımıza ödünsüz devam ediyoruz” dedi.
Tuğrul Arıkan, her adımda şeffaflık gözetilerek hayata geçirilen sürdürülebilirlik projeleriyle, Anadolu Isuzu’nun Türkiye’nin yanı sıra küresel ekosisteme de katkıda bulunduğunu söyledi. Arıkan, raporda; Anadolu Isuzu’nun sorumluluk sahibi kurumsal vatandaş kimliğine uygun olarak benimsediği sürdürülebilirlik yaklaşımı ile değer üretme modeli gibi stratejik öğelerin yanı sıra paydaş diyaloğu, dönem için belirlenmiş öncelikler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı, en iyi uygulama niteliğindeki projelerden örnekler ve geleceğe dair beklentilerin de ayrıntılı olarak ele alındığını söyledi. Arıkan sözlerine şöyle devam etti: “Tedarikten satış sonrası hizmetlere uzanan değer zinciri boyunca gerekli dönüşümü hayata geçirerek, iç ve dış piyasalardaki varlığını yeni boyutlara taşımak, daha verimli ve paydaşları için daha fazla değer üreten bir şirket olmayı hedefliyoruz. Yalın stratejimiz kapsamında, riskleri doğru yöneten, fırsatları ise proaktif bir yaklaşımla ele alan bir şirket olmayı, kârlı ve verimli büyümeyi öngörüyoruz. Bu bağlamda iki unsura büyük önem veriyoruz: sağlıklı finansal yapı ile Ar-Ge ve inovasyon. Kurumsal stratejimizin ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ödünsüz icrasını, sağlıklı finansal yapımızın bir fonksiyonu olarak değerlendiriyoruz. Anadolu Isuzu’nun finansal gücü yüksek olduğu sürece, araçlarımızın kullanıcılarına sunduğumuz değeri her yönüyle artırmamız, çevre ayak izimizi küçültmemiz; ekonomiye ve topluma katkımızı sürdürmemiz mümkün olacaktır.”