Brisa “Sorumlu Satınalma Politikası”nı kamuoyuyla paylaştı. Yeni politika çerçevesinde Brisa ve iş ortakları karşılıklı olarak fayda elde ederken, kalite, verimlilik, maliyet, sevkiyat gibi operasyonel süreçlerde sürekli gelişim sağlanacak. Brisa iş ortaklarının iyileştirme projeleri yürüterek teknolojik gelişmeleri iş süreçlerine dâhil etmesi teşvik edilecek.

Tedarik süreçlerinde sürdürülebilirlik bilinciyle hazırlanan doküman sayesinde Brisa, tedarik zincirinde yer alan paydaşlarında sürdürülebilirlik bilincini artırmayı ve çevreye duyarlı örnek faaliyetleri desteklemeyi hedefledi.

Brisa, bu politika çerçevesinde, topluma ve çevreye saygılı; iklim değişikliğine duyarlı, enerji verimliliği sağlamaya yönelik aktiviteler yürüten; temel insan hakları, iş etiği, iş sağlığı ve işçi güvenliği ile çalışan haklarını korumaya yönelik girişimlerde bulunan tedarikçilerle iş ortaklıkları kuracağının da altını çizmiş oldu. Brisa, tüm tedarikçilerinden Sorumlu Satınalma Politikası’na uyum için destek talep edecek ve uyum sürecini tamamlayamayan tedarikçilerle ticari ilişkisini sonlandıracak.

2014 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre yerel tedarik oranını %5 oranında artırarak %38’e yükselten Brisa, sürdürülebilirlik bilincini iş ortaklarında yerleştirme çabasını sürdürüyor. Brisa, 2014 yılında denizyolu taşımacılığını %15 seviyesinde artırdı. Böylelikle karayolu taşımacılığının toplam sevkiyatlar içerisindeki payını %38’e düşürerek, lojistik faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salımını azaltmayı sürdürdü.

Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay, Sorumlu Satınalma Politikası üzerine şu değerlendirmede bulundu:

“Brisa olarak; sürdürülebilir büyüme stratejimizi sürekli geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik yönetimi ve bileşenleri konusunda tüm iş ortaklarımızla uyum içinde çalışıyoruz. İş ortaklarımızın sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve ortak faaliyetlerimizi çevreye duyarlı örnek yaklaşımlarla desteklemek temel hedeflerimiz arasında. Brisa Sorumlu Satınalma Politikamızla hem Brisa’nın hem de tedarikçilerimizin uyması gereken kuralları bir bütün haline getirdik. Tedarik zincirimizi sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi hedeflediğimizi taahhüt ettik. Sorumlu satınalma anlayışının, tedarikçilerimizin de benimsediği sorumlu bir tedarik zinciri sayesinde kurulabileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilir satınalma vizyonumuza katkılarından dolayı tedarikçilerimize teşekkür ediyoruz.”