Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gümrük Kanununa geçici 10’uncu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na geçici 11’inci madde eklenmesine yönelik daha önceki yapılan değişikliklere paralel düzenlemeye gidildi.
Bu duruma göre yurt dışına kayıtlı olan ve ithal edilmesi yani ülkeye sokulması izne tabi olan bu araçların durum beyan edilmeden ithal edildiği anlaşıldığı için Gümrük Kanunu'nun 235. maddesi gereğince el konulmuştu. Şimdi bu araçlar için Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçların sahiplerine iadesiyle ilgili işlemler düzenlendi.
Bu düzenlemeyle birlikte yurt dışından kayıtsız biçimde ya da gümrük vergisi ödenmeden Türkiye'ye giriş yapılmış ve el konulmuş olan otomobil sahipleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar  ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunacak.
BEYANDA BULUNANA YÜZDE 15 ORANINDA VERGİ
Gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV'nin yüzde 25'ini veya Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel araçların bu durumunu gümrük idaresine girmeden kendisi bildirenler ise bu ÖTV'nin yüzde 15'inin ödenmesi halinde araç üzerindeki kararları kaldırtabilecek ya da el konulan araçlar sahibine iade edilecek.
Düzenlemeyle araçların söz konusu durumlarını bilmeden satın alan iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.