“Türkiye Otomotiv pazarının son aylarda yaşadığı sıkıntıların son vergi indirimleri ile bir nebze de olsa azaldığını söyleyebiliriz. Peugeot olarak Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz ve sektörü canlandırmak üzere alınan aksiyonlardan da mutlu olduğumuzu paylaşmak isteriz. Bilindiği üzere özellikle Ağustos-Ekim döneminde sektör ciddi bir duraksamaya girdi. Filo pazarında yaşanan daralmanın da etkisi ile toplam Pazar geçtiğimiz yılın aynı aylarına oranla yüzde 50-75 arasında bir daralma yaşadı. Kasım ayında açılanan vergi indirimleri ile sektör ciddi bir toparlanma göstererek son iki ayın toplamından daha fazla bir adede ulaşarak 58 bin adetle kapandı. Peugeot Türkiye olarak, bizler de vergi indirimine ek olarak tanımlanan kampanyalarla satışlarımızı Ekim ayının dört katına çıkardık ve 2.886 adetlik satış ile yüzde 5,0 Pazar payı elde ettik. Otomotiv sektöründe yaşanan hareketin diğer sektörlere de zamanla olumlu yansıdığını düşünüyoruz. Dolayısıyla mevcut desteğin 2019 yılında da devam etmesi piyasalara olumlu olarak yansıyacaktır. Mevcut desteğin etkisinin artabilmesi için de kredi faiz oranlarının düşmesi gerekmekte. Mevcut oranlarla hem ticaretin dönmesi hem de satın alma sürecinde önemli bir yeri olan kredi seçeneğinin kullanılması konularında sıkıntılar yaşanmakta. Bunun da ortadan kalkması ve mevcut desteğin devam etmesi sektörün 2019 yılına çok dinamik girmesine destek olacaktır.