OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden yedisine çift haneli artış kaydettik. İtalya’ya yüzde 30, Fransa’ya yüzde 31, ABD’ye yüzde 50, Rusya’ya yüzde 88, İsrail’e yüzde 19 ve İran’a yüzde 18 artış kaydettik” diye konuştu.

Türkiye ihracatının 11 yıldır üst üste lideri olan ve bu sene 27 milyar dolar ihracat hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen otomotiv sektörü, nisan ayında başarılı performansını devam ettirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ihracatı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2.3 milyar dolara yükseldi. Yedi aydır ihracatta 2 milyar dolar barajını geçmeyi sürdüren sektör, toplam ihracatın da beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, ihracat başarısında Binek Otomobiller grubundaki yüzde 61 oranındaki artışın etkili olduğunu söyledi. Orhan Sabuncu, “Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden yedisine çift haneli artış kaydettik. İtalya’ya yüzde 30, Fransa’ya yüzde 31, ABD’ye yüzde 50, Rusya’ya yüzde 88, İsrail’e yüzde 19 ve İran’a da yüzde 18 artış kaydettik” diye konuştu.

BİNEK OTOMOBİLLERDE İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 61 OLDU

OİB nisan ayı verilerine göre mal grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 61 artışla 968 milyon dolar olurken, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 13 azalarak 735 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 7 azalarak 408 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 7 artarak 140 milyon dolar oldu.

Otomotiv Yan Sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin dokuzuna yönelik ihracat düştü. Fransa’ya yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 11, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 20 düşüş yaşanırken, Rusya’ya yüzde 21 artış oldu.
Binek Otomobillerde en büyük pazar olan İtalya’ya ihracat yüzde 62, ikinci büyük pazar Fransa’ya yüzde 102, Almanya’ya yüzde 61, İspanya’ya yüzde 57 ve ABD’ye yüzde 192 arttı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık’a artış yüzde 6, Fransa’ya artış da yüzde 29 oldu. İtalya’ya yüzde 13, Hollanda’ya ise yüzde 57 düşüş görüldü.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar Almanya’ya ihracat yüzde 3, İtalya’ya yüzde 54, Polonya’ya yüzde 179 artarken, Birleşik Krallık’a yüzde 22 düştü.

ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 8 ARTTI

OİB verilerine göre Nisan ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 8 artışla 348 milyon dolar olurken, İtalya’ya yüzde 30 artışla 290 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 31 artışla 228 milyon dolar oldu. İspanya’ya ihracatta yüzde 26, ABD’ye yüzde 50, Belçika’ya yüzde 22, Polonya’ya yüzde 53 artış olurken, Hollanda’ya yüzde 25 düşüş oldu.

AB’YE İHRACAT YÜZDE 15 ARTTI

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında en büyük pazarı olan AB’ye ihracat yüzde 15 artışla 1,8 milyar dolar olurken, AB toplam ihracattan yüzde 78 pay aldı. Alternatif pazarlardan Amerika Ülkelerine yüzde 46, Eski Doğu Bloku Ülkelerine yüzde 55 ve Asya-Okyanusya Ülkelerine yüzde 29 artış oldu.