9 Kasım 2016 tarihli ortak bildiriye dayanarak Ekonomi ve Sanayi Bakanları DGCCRF’nin (Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Renault motorları konusundaki soruşturmaları sonlandırdıklarını ve ilgili sonuçları Nanterre’deki savcıya gönderdikleri duyurulmuştu. Yukarıda bahsedilen bakanlıklardan ikincisi ise söz konusu dosyayı tüketici ilişkileri hakkında bölgelerarası yargı yetkisine sahip Paris savcısına gönderdi.

Renault Grubu, henüz şu safhada resmi teyit almamış olmamasına rağmen, “temel nitelikler konusunda hilekârlık ve gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde söz konusu ürünlerin insan veya hayvan sağlığına zarar verdiği” gerekçesiyle adli soruşturmanın açılacağını bildirdi.

Prosedürdeki bu yeni gelişme ile savcılığın soruşturmalara devam etmeyi istediği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, haklarını koruma isteğinde olan Renault Grubu içinde bulunduğu mevcut durumu hatırlatmayı arzu etmektedir.

1- Renault, Fransız ve Avrupa yönetmelikleri ile uyum içerisindedir.

2- Renault araçlarının hepsi, her zaman yürürlükteki yasa ve kurallara uygun biçimde onaylanmıştır. Markanın araçları yürürlükteki normlara uygundur.

3- Renault araçları hava kirliliği önleme sistemlerini olumsuz etkileyen hileli yazılım ile donatılmamıştır.

4- Ülkeler, Avrupa Komisyonu, Düzenleyici Kurullar ve otomotiv üreticilerinin hepsi yürürlükteki yönetmeliklerin daha da güçlendirilmesi gerektiği görüşünde hemfikirdirler.Bu, gelecekteki Euro6d Yönetmeliği’nin amacıdır.