SEKTÖRE HAYIRLI OLSUN!..

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 30 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren otomotive yönelik ÖTV matrah ve oran düzenlemesinin tüm sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.

En son 2018 Eylül’ünde belirlenen ÖTV matrahlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliğini uzun süredir yaptığımız temaslarda dile getiriyor ve matrahların yükseltilmesi gerekliliğinin elzem olduğunun altını çiziyorduk. İlk matrah dilimi olan 70.000 TL’lik matrah bedelinin %21 artışla 85.000 TL’ye, ikinci dilim olan 120.000 TL’lik bedelin %8’lik artışla 130.000 TL’ye çıkarılmasının sektörümüzde satışlara nispi olarak olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Murat Şahsuvaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

Sektörümüz ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir

30 Ağustos tarihi itibariyle yayımlanan ve yürürlüğe giren  yeni ÖTV artışlarının otomotiv iç pazarın büyümesine ve yeniden 1 milyon seviyesine ulaşmasına ise olumsuz etkisi olacağı görüşündeyiz. Bu durum Otomotiv ekosistemindeki paydaşları da olumsuz etkilemekle beraber Türkiye’ye yapılacak potansiyel yatırımları, istihdamı menfi yönde etkileyecektir. Otomotiv sektörü olarak temennimiz en kısa sürede yeniden 1 milyon adetlik  pazar büyüklüğüne ulaşabilmek ve ülke ekonomisine olan katkımızı daha da artırabilmektir.

Son olarak otomotiv sektörü dünyada çok önemli bir değişim ve dönüşümün içerisinden geçerken otomotiv teknolojilerinde de  çok sayıda yenilikler olduğu görülmektedir. Bu bakımdan da Türkiye otomotiv sektörüne uygulanan vergilendirme yapısının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacının bir kere daha ortaya çıktığı görülmektedir. Sektörümüz içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. 

E. Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı 

Otomotiv Distribütörleri Derneği

ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendiriyorum

2018 yılından beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Bununla birlikte, yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz. Buradan anladığımız kadarıyla, özellikle yerli üretilen araçların desteklenmesi, ithal ve lüks araçların satışlarının azaltılmasının hedeflendiği görülmektedir. 

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt