Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenecek.  Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilecek. Koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan eksper tarafından tespit edilen brüt hasar tutarı, ekspertiz ücret hesaplamasında esas alınacak. Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse, rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenecek.  Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanacak. Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına engel olmayacak. Taban ekspertiz ücret tarifesi, Bakanlıkça aksine bir düzenleme yapılmadıkça her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanacak. Tarifelerin yürürlüğe girdiği ilk yıl için tüketici fiyatları endeksindeki değişim, yayımlandığı tarihten yıl sonuna kadar geçen dönem için hesaplanacak. Motorlu araç ve bunların dışındaki sigortalarda uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifesiyle uygulama esasları da yönetmelik ekinde yer aldı.

Motorlu araçlar ekspertiz ücret tarifesi:

-Binek, hafif ticari ve motosiklet
245 TL'den az ve 1200 TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5'i
-Ağır Vasıta
365 TL'den az ve 1800 TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5'i
-İş makinesi
545 TL'den az ve 2 bin 500  TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5'i
-Değer kaybı
150 TL
-Kaza tespit tutanağı tanzim ücreti
270 TL
-Uzaktan ekspertiz
200 TL'den az ve 2 bin TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1'i
-Değer tespiti
250 TL'den az ve 2 bin 500 TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1'i