Total S.A. Yönetim Komitesi üyesi, Marketing & Services Bölüm Başkanı, Philippe Boisseau : “ Bu satış, Grup ‘un varlık portföyünün dinamik yönetiminin yeni bir sonucudur” dedi. “Türkiye’de uzun seneler boyunca faaliyet gösterdikten sonra, pozisyonumuzu ve rekabet ortamını derinlemesine inceledik ve dünya genelindeki faaliyetlerimizden beklediğimiz verimlilik seviyelerine ulaşmak için istasyon ağı faaliyetlerimizde yeterli bir pazar payına ulaşmanın zor olduğu sonucuna vardık. “

Bununla birlikte Total, devir işleminin tamamlanmasını takiben, ayrı bir şirket çatısı altında bir araya getirilecek madeni yağ (Menemen ‘deki harmanlama tesisi de dahil olacak şekilde) ve kokusuz LPG faaliyetleri ile Türkiye pazarında varlığını sürdürecektir.

Satış işleminin tamamlanması sürecinde Total, Demirören Grubu’nun gerek devredilen faaliyetin geliştirilmesi konusundaki istek ve yeteneğine, gerekse Grup insan kaynakları prensiplerine saygı gösterilmesi hususlarına özel itina göstermiştir.

Devir işlemi bir kaç ay içinde tamamlanana kadar, Total Oil Türkiye, faaliyetlerini alıcı ile koordineli bir şekilde ve özellikle de rekabet hukuku açısından düzenlemelere azami saygı göstererek takip edecektir.