Toyota’nın yanı sıra grupta Air Liquide Japan G.K., Chubu Electric Power Co.
Inc., Idemitsu Kosan Co. Ltd., Iwatani Corporation, JXTG Nippon Oil & Energy
Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Sumitomo Corporation,
Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Toho Gas Co., Ltd’nin şirketleri yer
alıyor. Hidrojen Kullanımı Çalışma Grubu, enerji (petrol, gaz ve elektrik), petrokimya, otomobil ve finans gibi çeşitli endüstriler üzerinde çaprazlama çalışmalarla ilk olarak Japonya’da gerçekleştirecek. İklim değişikliği ile mücadele için sürdürülebilir ve düşük karbonlu enerji kullanımını teşvik etmek şirketlerin
uzun zamandır arzuladığı bir mesele şeklinde değerlendiriliyor. Sürdürülebilir enerji için hidrojeni kilit unsurlardan biri olarak gören Japonya hükümeti, bu amaçla “Hidrojen ve Yakıt Hücreleri için Yol Haritası”nı hazırladı. Bu yol haritası, ticari ölçüde gelişerek, uluslararası hidrojen tedarik zincirinin 2030 yılında yıllık yaklaşık 300 bin ton hidrojen olmasını hedefliyor. Belirlenen yol haritasının gerçekleşmesi adına teknolojik gelişimin ve endüstrideki maliyet azaltma çalışmalarının yanı sıra hükümetin önderliğinde teşviklerin tasarlanması, yönetmeliklerin düzenlenmesi ve finansal kurumlarla işbirliği içerisinde fonlama planlarına ihtiyaç duyuluyor. Toyota’nın dahil olduğu grup, bu çabaların gerçekleştirilmesi için kilit rol oynayacak. Çalışmaların diğer bölgelere de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.