Geçtiğimiz yıl bizzat AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürütücülüğünü yaptığı büyük bir reklamla gündeme getirilen "yerli otomobil” projesi salgın günlerindeki durgunluğun ardından yeniden gündemde. Proje bu kez fabrikanın kurulacağı söylenen arazinin Varlık Fonu’na devredildiği iddiasına konu olurken bu sayede patronlara milyarlarca liralık bir kaynak aktarımının devreye sokulabileceği belirtiliyor.

‘Arazi ipotek gösterilerek kaynak arayışı olabilir’
İYİP Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş, Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan 4200 dönümlük TSK’ya tahsisli Hazine arazisinin Varlık Fonu’na devredildiğini iddia etti.

Toktaş, “Acaba hangi Londra Bankerine borç karşılığı ipotek edilecek?" sorusunu gündeme getirirken CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, söz konusu iddiayı soL’a değerlendirdi.

Böyle bir iddianın kendilerine de ulaştığını ancak bu yönde resmi bir adım atıldığına ilişkin henüz net bir bilgi olmadığını aktaran Aydın, “Burada büyük bir araziden söz ediyoruz. 4 milyon metrekarelik bir arazinin bir milyon metrekaresi fabrika için tahsis edilecekti. Bu iddiayla birlikte akıllara tek bir şey geliyor, söz konusu arazi Varlık Fonu’na devredilecek, burası da ipotek gösterilerek söz konusu şirketlere yurt dışından kaynak, kredi sağlanmaya çalışılacak” dedi.

‘Yerli otomobil Varlık Fonu ortaklığıya yürütülecek demektir’
AKP’nin Varlık Fonu üzerinden attığı adımları yakından takip eden yazarımız Kadir Sev, söz konusu iddiayı ve bu yöndeki bir adımla nelerin amaçlandığını soL'a değerlendirdi. 

“Tayyip Erdoğan 27 Aralık 2020 günü, Türkiye’nin Otomobil Girişim Gurubu’na (TOGG), TSK’nın Gemlik’teki 4 milyon metrekare büyüklüğündeki taşınmazının 1 Milyon metrekaresinin fabrika yapılmak üzere tahsis edileceğini duyurmuştu” hatırlatmasında bulunan Sev, “TSK arazisinin Varlık Fonuna devredildiği haberleri doğruysa yerli otomobil üretimi, Varlık Fonu ortaklığında  yürütülecek demektir” diye konuştu.

'Türkiye'nin en değerli bölgesinden arsa ve para aktarımı...'
"Girişim Grubuna Türkiye’nin en değerli bölgesinden en az 1 milyon metrekare büyüklüğünde toprak ve ne kadar olacağını bugünden kestiremeyeceğimiz kadar para verilerek ortak olunacağı anlaşılıyor” diyen Sev, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

Devletin, özel şirketlere ortak olması yöntemi şirketlere Kamu eliyle bedava kaynak aktarılması anlamına geliyor. Şirketlere sermayelerinin %50’sini aşmayacak oranlarda para verilip ortak olunuyor. Sermayeleri %50’nin altında olduğu için yönetimlerinde devletin söz hakkı da olmuyor.

'Bu kadar parayı ancak Varlık Fonu'ndan bulabilirler'
Tayyip Erdoğan yerli otomobil için kurulan ortak girişim grubunun 22 milyar lira yatırım yapacağını söyledi. Bu kadar parayı ancak Varlık Fonundan bulabilirler. Yerli otomobil yapacağız diye, patronlara milyarlarca lira aktaracaklar.

Zaten Varlık Fonunun kurulma amaçlarından biri de bu tür uygulamaları yaygınlaştırmak.

Patronlara proje için daha önce hangi teşvikler verilmişti?
Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB tarafından yürütülecek olan proje için daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan teşvik paketinde şu maddeler yer almıştı:

• Gümrük vergisi muafiyeti,

• KDV istisnası,

• KDV iadesi,

• Vergi indirimi (vergi indirim oranı %100, yatırıma katkı oranı %100, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100),

• Sigorta primi işveren hissesi desteği (10 yıl),

• Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl),

• Nitelikli personel desteği (azami 360.000.000 TL),

• Faiz ve/veya kâr payı desteği (gerçekleşen sabit yatırım tutarının %13’ünü ve ödenen faiz ve/veya kâr payının %80’ini geçmemek kaydıyla her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl),

• Yatırım yeri tahsisi,

• Alım garantisi.

 

KAYNAK: 

https://sol.org.tr/haber/yerli-otomobil-icin-varlik-fonu-operasyonu-patronlara-tesvik-yetmedi-arazi-ipotegi-devrede