Şirketin müşteri hizmetlerinden inovasyona, teknolojiden yönetişime 6 temel alandaki çalışmalarının değerlendirildiği endekste Brisa, dijital yetkinliklerin ve veri kullanımının iş süreçlerine gelişmiş şekilde adapte edildiğini ifade eden ‘entegre’ aşamada yer aldı.  Şirketin 2021 hedefi çevik ve akıllı dijitalleşme çalışmalarına hız katarak 

4,06 skor ile entegrasyonun tamamlandığı kabul edilen “optimize” aşamasına ulaşmak. 

Uluslararası çapta kurumların dijitalleşme yolculuğundaki gelişimlerini ortaya koyan Dijital Olgunluk Endeksi, Müşteri, Süreçler, Organizasyon, Teknoloji, İnovasyon ve Yönetişim olmak üzere 6 temel alanda kapsamlı ölçümlemeler sonucu belirleniyor.