“Birleşik Krallık, Türkiye otomotiv sektörünün ana ticaret pazarlarından birisi olup, ülke ekonomisi için yüksek önem arz etmektedir. 2017 yılında otomotiv sektörümüz Birleşik Krallık’a 2,25 milyar ABD Doları (toplam ihracatın %11,9’u) ana sanayii, 474 milyon ABD Doları yan sanayi ihracatı (toplam ihracatın %4,8’i) yapmıştır. Birleşik Krallık’a yapılan ana sanayi ihracatının adet dağılımı ise 52.994 adet binek araç (toplam ihracatın %7,2’si) ve 90.701 adet hafif ticari araç (toplam ihracatın %22,3’ü) şeklindedir. Ayrıca Türkiye’nin dâhil olduğu otomotiv değer zincirinde Birleşik Krallık’ın özellikle motor konusunda öne çıktığı dikkat çekmektedir. Türkiye’nin motor ithalatının 2017 itibariyle %36’sı Birleşik Krallık’tan yapılmıştır. Brexit; Türkiye otomotiv ana sanayiini hem kritik girdilerde maliyet artışı ve tedarik süresi uzamaları hem de ihracat düşüşü gibi kanallardan etkileyebilecektir. Türkiye’de otomotiv başta olmak üzere, ileri ve geri küresel değer zinciri bağlantılarıyla Birleşik Krallık’la bağlantılı olan sektörlerde rekabet gücü ve pazar kayıplarına sebep olabilecek Brexit süreci hala belirsizliğini korumaktadır. Ancak hem Birleşik Krallık hem de AB’de konuya dair yaşanan son gelişmeler, anlaşmasız ayrılma ihtimalinin arttığını göstermektedir. AB’nin yayınladığı “anlaşmasız Brexit acil eylem planı” anlaşmasız ayrılmanın yaratacağı olumsuz etkilerin tam anlamıyla telafisinin mümkün olmadığına vurgu yaparak, kritik alanlarda 1-2 yıl süreli bir yumuşak geçiş önermektedir.  Bu raporda, taşıdığı tüm belirsizlikler dikkate alınarak 13 farklı senaryo ile Brexit’in Türkiye otomotiv sektörüne etkisi değerlendirilmiştir. Senaryolarda AB ve Birleşik Krallık’ın anlaşma durumu ile Türkiye’nin her senaryodaki tepkisi ve tepki süresindeki gecikmeler kontrol edilmiştir. 5 bölge (AB, ABD, Birleşik Krallık, Çin ve Türkiye) ve iki sektörden (otomotiv ana ve yan sanayii) oluşan hesaplamalı denge modeline dayanan simülasyonlar Türkiye ekonomisi için en olumsuz senaryonun Birleşik Krallık’ın AB ile kapsamlı bir anlaşmaya varıp, Türkiye ile anlaşmaya varmaması olduğunu göstermektedir. Bu durumda Türkiye’nin otomotiv ihracatının yılda ortalama 70-72.000 azalacağı öngörülmektedir. 
Gerçekleşme ihtimali görece yüksek görülen anlaşmasız ayrılma durumunda ise Türkiye’nin Birleşik Krallık ile  STA (Serbest Ticaret Anlaşması) imzalama tarihi, çıkışın Türkiye otomotiv sektörü üzerindeki etkisini belirleyecektir. Türkiye’nin bir anlaşmaya varmaması durumunda toplam 48-50.000 adet yıllık otomotiv ihracatı düşüşü tahmin edilmektedir. Brexit’in yalnızca otomotiv sektörü üzerinde yaratacağı talep şoku sektörde satış, üretim ve rekabet gücü düşüşü gibi problemleri doğurabilecektir. Otomotiv sektörü üzerindeki Brexit şoku dolaylı etkiler de dâhil yılda 3 milyar ABD Doları katma değer kaybına ve otomotiv sektöründe 4.000 kişilik istihdam kaybına yol açabilecektir.